Servicetjänster

Servicetjänster vi erbjuder är att Stockholm Medtech Service ser till att Er utrustning är kalibrerad och har fått en bra utförd service.

Servicetjänster

  • Medicinteknisk Service

  • Inköp

  • Kvalitetssäkring

  • Testdriven Utveckling

Kunder

  • Bumm Mottagningar

  • Husläkarmottagningar

  • Hälsocentraler

  • Kliniker – Sjukhus

  • Rehabmottagningar

  • Vårdcentraler

Servicetjänster

Vi Kan Bidra Åt Er Med Våra Servicetjänster

Stockholm Medtech Service

Kvalitetsstyrning
Vi följer tillverkarnas rekommendationer på exakt den medicintekniska utrustningen
angående handhavande, inställningar, intervall av byte av förbrukningsmaterial,
förebyggande underhåll funktions- och prestanda tester. Och våra tekniker har certifikat för att utföra dessa processer.”

Avhjälpande Service
På plats för felsökning och åtgärd eller skickas till verkstad. Vi erbjuder att snabbt åtgärda en defekt eller ett fel på den medicintekniska utrustningen.

Förebyggande Service
Medicintekniska utrustningen ska stå klar och redo
för att göra vårdpersonalen och patienten nöjda och glada.
Och för att optimera och säkerhetsställa patientsäkerheten.

Liknande Artiklar