Stockholm Medtech Service

 

Den expertis vi har 

ger effektivitet,

vilket kommer att ge er

vårdpersonal

mer tid åt att vårda

sina patienter.

 

 

Våra värdeord

 är kundnöjdhet och

kundnära kommunikationer.

 

 

 

 

Kvalitet är att uppfylla en rad med krav och tester. Där vi jobbar i fokus för patientsäkerheten, i tät kontakt med vårdpersonal och leverantören. 

 

 

Kvalitetssäkra vården

" Medtech Service har professionell servicepersonal inom service av medicinteknisk utrustning. Medtech  Service är ett kundstyrt företag, där kundnyttan är i fokus. Med tydliga kommunicerade mål. Vi har ett brett kunskapsfönster med kompetens och erfarenhet både från landstingsvård likväl som den privata vårdsektorn."

Medicinteknisk service