Bättre och

Tryggare Patientvård

Medicinteknik där våra värdeord

 är kundnöjdhet på kvaliteten på våra tjänster och bistå professionellt med kundnära kommunikationer.

 

Medicinteknik
Fokus på kvalitet i sjukvården

Vi är professionella, 

flexibla och erfarna kliniska medicintekniker.

Detta förbättrar avsevärt kvaliteten.

Och skapar tillgänglighet och kostnadsbesparingar.

Och framförallt får er vårdpersonal mer tid åt att vårda sina patienter.

 

 

Professionell medicinteknisk service

  • Vi har erfaren och kunnig personal inom service av medicinteknisk utrustning.
  • Stockholm Medtech  Service är ett kundstyrt företag.
  • Där kundnyttan och patientsäkerheten är i fokus. Med tydliga kommunicerade mål.
  • Vi har ett brett kunskapsfönster med kompetens och erfarenhet från sjukvård.

 Medicinteknik och Kvalitet inom sjukvården är att uppfylla en rad med krav och tester.

Där vi jobbar i fokus för patientsäkerheten, i tät kontakt med vårdpersonal och tillverkarna.