Medicinteknisk Utrustning

Medicinteknisk Service

Välkommen till stockholm medtech service. vi är här för er, när er vårdenhet behöver en medicintekniker.

100%
Medicinteknisk service

Servicetjänster

Servicetjänster vi erbjuder är att Stockholm Medtech Service ser till att Er utrustning är kalibrera…
Läs Mer
Medicinteknisk Service

Stockholm medtech Service utför medicinteknisk service och har egna professionella medicintekniska ingenjörer. Bland annat för att utföra förebyggande underhåll. Vi ser till att Er utrustning är kalibrerad dvs kvalitetssäkrad och har fått en bra utförd service. Vilket dessutom gör att utrustningen håller längre och med betydande mindre akuta problem för den vardagliga vårdpersonalen.

Professionell Medicinteknisk Service

Medicinteknikdagarna

Service

När ni väljer oss som samarbetspartner för er Medicintekniska utrustningar inom er vårdenhet, får du också fördelen av professionell medicinteknisk service. Vår kunskap och profession innehåller en helt bekymmersfri dokumentations- och servicearbete. Det inkluderar periodisk förebyggande underhåll av utrustningen, distribution av reservdelar, reparationer och annat stöd. Medicintekniska servicetjänster tillhandahålls både på felanmälan och under ett underhållsavtal. Vi förstår att säkerhet, funktionalitet och tillförlitlighet är en prioritet inom sjukvårdsenheter och att laglig efterlevnad måste uppfyllas. Vi vet vikten av patientsäkerhet från ett kostnadsreduktions perspektiv. Baserat på vår erfarenhet, har vi utarbetat ett kundnära serviceavtal, vilket är fördelaktigt för våra kunder

Vårt team av erfarna tekniker och specialister säkerställer att er vårdverksamhet får medicinteknisk service av högsta kvalitet. Vi arbetar noggrant och effektivt för att säkerställa patientsäkerheten och upprätthålla optimal funktion och drift av medicintekniska apparater och utrustning. Genom regelbunden underhåll och snabb respons på eventuella problem kan ni känna er trygga i att er verksamhet är i säkra händer.

Anlita oss

Vi Kvalitetssäkrar Er Vårdavdelning

Medicinteknisk service är en viktig del av hälso- och sjukvården. Det innefattar underhåll, reparation och kalibrering av medicinteknisk utrustning för att säkerställa att den fungerar korrekt och säkert. Denna tjänst är särskilt relevant på regional nivå eftersom den bidrar till att upprätthålla hög kvalitet och tillgänglighet i vården.

Vi jobbar för

Medicinteknisk Kvalitetssäkring

Stockholm Medtec Service gör det möjligt för vårdpersonalen att fokusera på sina patienter. Mindre problem med medicintekniska utrustningen ger flera fördelar. Te.x som att patientflödet blir jämnare, arbetsmiljön blir bättre och patientnöjdheten ökar.

Vilka Vi Är?

Om Oss

Stockholm Medtech Service kan medicinteknik och vi tar ansvar för Er vårdenhet.
Välkommen till oss medicintekniker. Vi kommer att vara behjälpliga tekniker som kvalitetssäkrar er vårdenhet. Därmed får Er sjukvårdsenhet en högkvalitativ och professionell utförd service av er utrustningspark.

Vi har utvecklats starkt med våra kunder och vi har en stor kompetens inom medicinteknik inom sjukvården. Vi erbjuder ramavtal för större vårdbolag eller ett underhållsservice avtal, med på platsen service.

Sjukvård i Sverige