Vi Har Erfarenhet, Etablerade Sen 2019

Medical Technical Service startades för att ge möjlighet för vården att kvalitetssäkra medicintekniska utrustningar och medicintekniska IT system. Vi är er service avdelning för medicinteknisk service. Detta för att skapa en gedigen bas, för de processer, som krävs vid ett underhållsprogram. Och därmed säkerhetsställa vårdkvaliteten och driftsäkerheten på den medicintekniska utrustningen. Och sedan bygga vidare med möjligheten att vara flexibel, utifrån dagens innovativa teknik.

Den expertis vi besitter ger effektivitet, vilket kommer att ge vårdpersonal mer tid åt vården och sina patienter.
 
Medical Technical Service är ett kundstyrt företag, där kundnyttan är i fokus. Med tydliga kommunicerade mål. Vi har ett brett kunskapsfönster med kompetens och erfarenhet både från landstingsvård likväl som den privata vårdsektorn.
 
Vi anser att kunna kvalitetssäkra genom att ha stärkt kvalitetsarbete från våra resurser, ger en effektivare, driftsäkrare och patientsäkrare sjukvård.
 
Medical Technical Service har professionell personal inom:
– Medicinteknisk service
– IT programutveckling
– Kvalitetssäkring
– Test och testledning.  
Service tjänster som vi erbjuder är snabba åtgärder ”akut underhåll” med uppföljning och spårbarhet. Och långsiktiga periodiska servicearbeten av medicintekniska apparatur ”förebyggande underhåll”, i enlighet med de offenliga föreskrifter för sjukvård. Och förbättringsåtgärder av informationsflöden från medicintekniska IT system till vårdpersonal. Här är cirkeln sluten med patienten i centrum.

Vårt Uppdrag

Vi jobbar för att skapa värde för kunden i de medicintekniska servicetjänster och kvalitetstjänster vi erbjuder.

Vår Vision

Vår vision är att patientsäkra vården med professionell kvalitetssäkring av sjukvårdsutrustning.

Ring Till Oss Vid Frågor

Telefon 08-400 790 01

News feeds

Latest News

Servicetjänster

Servicetjänster vi erbjuder är att Stockholm Medtech Service ser till att Er utrustning är kalibrera…

Read More