Medicinteknisk Service

Vår Service

Bästa Medicintekniska Service. Vi tillhandahåller åt Er.

Få ett fördelaktigt kundstyrt service samarbete.
Vi tar ansvar för ert underhålls behov av den medicintekniska maskinparken.
Vi är till för att möta på ett professionellt sätt,
de behov ni har gällande era sjukvårdsutrustning eller IT-system inom sjukvården.

Vi jobbar dagligen inom sjukvården och medicinteknisk apparatur.
De tjänster som medicinteknisk servicepartner är både ambulerande service och
har en fast stationerad verkstad, dit skickas medicinteknisk utrustning. Årligt förebyggande service, akuta reparationer och kalibreringar.

Vi följer tillverkarnas rekommendationer på exakt den medicintekniska utrustningen
angående handhavande, inställningar, intervall av byte av förbrukningsmaterial,
förebyggande underhåll funktions- och prestanda tester. Och våra tekniker har certifikat för att utföra dessa processer.”

Vår vision är att patientsäkra vården med vår höga kvalitetsstandard från vår professionella medicintekniska serviceteam.
Service tjänster som vi erbjuder är snabba åtgärder ”akuta underhåll” med uppföljning och spårbarhet.  Och långsiktiga periodiska servicearbeten av medicinteknisk utrustning ”förebyggande underhåll”, i enlighet med de offentliga föreskrifter för sjukvården.

På plats för felsökning och åtgärd eller skickas till verkstad. Vi erbjuder att snabbt åtgärda en defekt eller ett fel på den medicintekniska utrustningen.

Medicintekniska utrustningen ska stå klar och redo
för att göra vårdpersonalen och patienten nöjda och glada.
Och för att optimera och säkerhetsställa patientsäkerheten.

Service

Innovativa Tekniska Lösningar

Stockholm Medtech Service jobbar aktivt med att hitta bättre medicintekniska lösningar där svenska patienter får tillgång till bästa möjliga teknologi på ett så patientsäkert och användarvänligt sätt som möjligt. Detta är något som effektiviserar vårdpersonalens tid såväl som patientnöjdheten och patienttryggheten.

Vad Vi Gör!

Vi är dedikerade för att ge dig all tid