Medicinteknisk Service

Välkommen. Stockholm Medtech Service ser till att Er utrustning är kalibrerad och har fått en bra utförd service. Vilket dessutom gör att utrustningen håller längre och med mindre akuta reparationer.

Tjänster

  • Service

  • Inköp

  • Kvalitetssäkring

  • Testdriven Utveckling

Kunder

  • Bumm Mottagningar

  • Husläkarmottagningar

  • Hälsocentraler

  • Kliniker – Sjukhus

  • Rehabmottagningar

  • Vårdcentraler

Kvalitetsstyrning
Vi följer tillverkarnas rekommendationer på exakt den medicintekniska utrustningen
angående handhavande, inställningar, intervall av byte av förbrukningsmaterial,
förebyggande underhåll funktions- och prestanda tester. Och våra tekniker har certifikat för att utföra dessa processer.”

Avhjälpande Service
På plats för felsökning och åtgärd eller skickas till verkstad. Vi erbjuder att snabbt åtgärda en defekt eller ett fel på den medicintekniska utrustningen.

Förebyggande Service
Medicintekniska utrustningen ska stå klar och redo
för att göra vårdpersonalen och patienten nöjda och glada.
Och för att optimera och säkerhetsställa patientsäkerheten.

You may also like these

Vi använder cookies för att få den här webbplatsen att fungera samt för att anpassa och analysera din surfing.