Om Oss

Skapa en unik miljö, både för patient, anhörig och för vårdpersonal.

Medicinteknisk service

Medical Technical Service startades för att ge möjlighet för vården att kvalitetssäkra medicintekniska utrustningar och medicintekniska IT system. Vi är er service avdelning för medicinteknisk service. Detta för att skapa en gedigen bas, för de processer, som krävs vid ett underhållsprogram. Och därmed säkerhetsställa vårdkvaliteten och driftsäkerheten på den medicintekniska utrustningen. Och sedan bygga vidare med möjligheten att vara flexibel, utifrån dagens innovativa teknik.

Den expertis vi besitter ger effektivitet, vilket kommer att ge vårdpersonal mer tid åt vården och sina patienter.

 

Medical Technical Service är ett kundstyrt företag, där kundnyttan är i fokus. Med tydliga kommunicerade mål. Vi har ett brett kunskapsfönster med kompetens och erfarenhet både från landstingsvård likväl som den privata vårdsektorn.

 

Vi jobbar för att skapa värde för kunden i de medicintekniska service och kvalitetstjänster vi erbjuder. Vi anser att kunna kvalitetssäkra genom att ha stärkt kvalitetsarbete från våra resurser, ger en effektivare, driftsäkrare och patientsäkrare sjukvård.

 

Medicinteknisk utrustning

Medical Technical Service har professionell personal inom:

- Medicinteknisk service

- IT programutveckling

- Kvalitetssäkring

- Test och testledning. 


Vår vision är att patientsäkra vården med kvalitetssäkring från vår professionella medicintekniska service.

 

Service tjänster som vi erbjuder är snabba åtgärder "akut underhåll" med uppföljning och spårbarhet. Och långsiktiga periodiska servicearbeten av medicintekniska apparatur "förebyggande underhåll", i enlighet med de offenliga föreskrifter för sjukvård. Och förbättringsåtgärder av informationsflöden från medicintekniska IT system till vårdpersonal. Här är cirkeln sluten med patienten i centrum.