Medicinteknik


 

Service 

På plats för felsökning och åtgärd eller skickas för service.

Genom att åtgärda en defekt eller ett fel

på den medicintekniska utrustningen.

Underhåll

Kvalitet gör skillnad.

Medicintekniska utrustningen ska stå klar och redo

för att göra vårdpersonalen och patienten nöjda och glada.

Och för att optimera och säkerhetsställa patientsäkerheten.

Medicinteknisk service

Vi utförs snabba åtgärder för att återställa defekt medicinteknisk apparatur. 

 

 

Titta här

 

Vår vision är att patientsäkra vården med vår höga kvalitetsstandard från vår professionella medicintekniska serviceteam.

Service tjänster som vi erbjuder är snabba åtgärder "akuta underhåll" med uppföljning och spårbarhet.  Och långsiktiga periodiska servicearbeten av medicinteknisk utrustning "förebyggande underhåll", i enlighet med de offenliga föreskrifter för sjukvården.

 

 

 

Hur kan vi hjälp er?

 

Få ett fördelaktigt kundstyrt samarbete med Medtech Service.

Vi tar ansvar för ert service behov av den medicintekniska maskinparken.

Vi är till för att möta på ett professionellt sätt,

de behov ni har gällande era utrustningar eller IT system inom sjukvården.

 

"Vår roll som medicinteknisk service partner är både ambulerande service och

har en fast stationerad verkstad, dit skickas medicinteknisk utrustning.

Antingen för reparation, felsökning, kvalitetstest eller förebyggande underhållsarbete.

Vi följer tillverkarnas rekommendationer på exakt den medicintekniska utrustningen

angående handhavande, inställningar, intervall av byte av förbrukningsmaterial,

förebyggande underhåll funktions- och prestandatester och

även vi tekniker har certifikat för att utföra dessa processer."