Patientvården har medicintekniska kvalitetsbehov idag för att säkra patientsäkerheten.

Vi besvarar snabbt angående:

-Service av medicinteknisk apparatur

 -Underhåll av medicinteknisk apparatur 

-Kvalitetssäkring av medicinteknisk apparatur

-Serviceavtal