Kategori: Medicinteknisk service

Medicinteknisk service : Stockholm Medtech Service utför en professionell tjänst för sjukvården. Sjukhus,Klinker och Vårdcentraler. Underhåll Kvalitet gör skillnad.
Medicintekniska utrustningen ska stå klar och redo för att göra vårdpersonalen och patienten nöjda och glada.
Och för att optimera och säkerhetsställa patientsäkerheten.

Vår vision är att patientsäkra vården med vår höga kvalitetsstandard från vår professionella medicintekniska serviceteam.

Service tjänster som vi erbjuder är snabba åtgärder ”akuta underhåll” med uppföljning och spårbarhet. Och långsiktiga periodiska servicearbeten av medicinteknisk utrustning ”förebyggande underhåll”, i enlighet med de offentliga föreskrifter för sjukvården.

Få ett fördelaktigt kundstyrt samarbete med Medtech Service.
Vi tar ansvar för ert service behov av den medicintekniska maskinparken.
Vi är till för att möta på ett professionellt sätt,
de behov ni har gällande era utrustningar eller IT system inom sjukvården.

”Vår roll som medicinteknisk service partner är både ambulerande service och har en fast stationerad verkstad, dit skickas medicinteknisk utrustning.

Antingen för reparation, felsökning, kvalitetstest eller förebyggande underhållsarbete.

Vi följer tillverkarnas rekommendationer på exakt den medicintekniska utrustningen

angående handhavande, inställningar, intervall av byte av förbrukningsmaterial, förebyggande underhåll funktions- och prestandatest och även vi tekniker har certifikat för att utföra dessa processer.”